Violettrött metallfly
Autographa jota (Linnaeus, 1758)

Violettrött metallfly Autographa jota T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Autographa jota (Linnaeus, 1758). Violettrött metallfly förekommer allmänt från Sk till Vb. Vingbredd 43-46 mm. Larven lever på diverse örter, buskar och träd, förpuppning i en gulaktig kokong i anslutning till näringsväxten.

Mediafiler på webben
Läs mer