Sileshårfjädermott
Buckleria paludum (Zeller, 1839)

Sileshårfjädermott Buckleria paludum T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Buckleria.)
Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
(prep 10687)Buckleria paludum (Zeller, 1839). Sileshårfjädermott förekommer tämligen sällsynt från Sk till Hs. Vingbredd 11-13 mm. Larven lever från september till maj på undersidan av bladen av sileshår, förpuppning i anslutning till näringsväxten.

Mediafiler på webben
Läs mer