Smultrondvärgmal
Ectoedemia arcuatella (Herrich-Schäffer, 1855)

Smultrondvärgmal Ectoedemia arcuatella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Ectoedemia arcuatella (Herrich-Schäffer, 1855). Smultrondvärgmal.

Beskrivning

Vingbredd 4,5-6 mm. Huvudhår och krage rostbruna, ögonlock gulvita. Antenner grå, cirka halva framvingelängden. Framvingarna gråsvarta med silverfärgat tvärband. Bakvingar grå.

Biologi

Habitat

Finns på ängsmarker och skogsbryn där det växer smultron.

Associationer

Näringsväxter: Fragaria, Potentilla.

Beteende

Fjärilen flyger på dagen.

Livscykel

Flyger i juni-juli. Larven är grönvit och gör en fläckmina som börjar med en gång med spridda exkrementer. Kokongen är brunsvart.

Utbredning

Förekommer sällsynt från Skåne till Medelpad. I övriga norden finns den i Danmark, södra Norge och södra Finland. Mina av Smultrondvärgmal Ectoedemia arcuatella i smultronblad.

Mediafiler på webben
Läs mer