Björkkronmal
Bucculatrix demaryella (Duponchel, 1840)

Björkkronmal Bucculatrix demaryella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Trivialnamn

Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Bucculatrix demaryella (Duponchel, 1840). Björkkronmal.

Beskrivning

Vingbredd 7-8 mm. Huvudhår gulaktiga, ögonlock vita. Antenner ringade i vitt och grått, drygt halva framvingelängden. Framvingarna brungula, prickade med mörkbruna och vita fjäll. Vid vingens mitt finns två snedställda fläckar på framkanten samt en på bakkanten. Bakvingar brungrå. Skiljer sig från den liknande Bucculatrix bechsteinella på huvudhåren som är betydligt ljusare hos sistnämnda.

Biologi

Habitat

Finns i hagmarker och öppna platser där det växer Björk.

Associationer

Näringsväxter: Betula, Corylus.

Beteende

Fjärilen flyger på natten och kommer till ljus.

Livscykel

Flyger i maj-juli. Larven är grågrön med brunt huvud. Den lever i första stadiet som minerare i bladet, därefter äter den utanpå bladet.

Utbredning

Förekommer från Skåne till Norrbotten. I övriga norden finns den i Danmark, södra Norge och Finland. Mina av Björkkronmal Bucculatrix demaryella i björkblad.

Mediafiler på webben
Läs mer