Sexfläckmållmal
Chrysoesthia sexguttella (Thunberg, 1794)

Sexfläckmållmal Chrysoesthia sexguttella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Chrysoesthia sexguttella (Thunberg, 1794). Sexfläckmållmal förekommer tämligen sällsynt från Sk till Vb. Vingbredd 8-9 mm. Larven lever minerande i blad av målla. Mina av Sexfläckmållmal Chrysoesthia sexguttella.

Mediafiler på webben
Läs mer