Berguv
Bubo bubo (Linnaeus, 1758)

Berguv Jon Nelson

Texter: Tove von Euler, Ulf Johansson CC-BY


Beskrivning

Berguven är Dalarnas landskapsfågel och Europas största och tyngsta uggla med stora örontofsar och orangeröda ögon. Omkring 470 par häckar i Sverige (2012).

Biologi

Längd 60-75 cm. Vingspann 160-188 cm.
Ovansidan är spräcklig i brunt, grått och svart och undersidan är ljusbrun med svarta streck. Ögonen är orangeröda och på huvudet har den två markanta örontofsar, som dock inte syns i flykten. Hakpartiet är ljust beige. Hanen är avsevärt mindre än honan.

Habitat

Berguven häckar framförallt i skogsområden och vill gärna ha tillgång till klippor och branta stup.  På senare tid har berguven i viss utsträckning börjat häcka nära mänsklig bebyggelse och kan häcka t.ex. på silo-byggnader eller stenbrott. Arten förekommer över stora delar av Sverige men med tyngdpunkt i kustlandet. Den nuvarande utbredningen är till stor del ett resultat av utplanteringar som gjorts i bevarandesyfte.

Migrering

Stannfågel.

Födoval

Födan är allsidig och består bland annat av gnagare, harar, änder och måsar.

Beteende

Berguven jagar nattetid och i skymningen. Under dagen håller den till i täta granar, grottor eller klippskrevor. Spellätet är ett djupt oohú, som upprepas med ca tio sekunders mellanrum och kan höras flera kilometer.

Fortplantning

Boet placeras oftast på en otillgänglig klipphylla men kan även placeras på marken invid en klippa eller en rotvälta, eller tom i byggnader. I mars-april lägger honan 1-6 ägg, som hon ruvar i ca 35 dagar. Ungarna är flygfärdiga vid ca två månaders ålder, men stannar hos föräldrarna ytterligare ett par månader innan de blir självständiga.

Utbredning

Utbredningen sträcker sig från Västeuropa och Nordafrika till Sakhalin och Okhotska havet i öster.


Mediafiler på webben
Läs mer