Föränderligt sälgfly
Orthosia incerta (Hufnagel, 1766)

Föränderligt sälgfly Orthosia incerta T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Orthosia incerta (Hufnagel, 1766). Föränderligt sälgfly förekommer allmänt från Sk till Ås. Vingbredd 37-41 mm. Larven lever på diverse lövträd, förpuppning i en kokong på marken.

Mediafiler på webben
Läs mer