Havtornmal
Gelechia hippophaella (Schrank, 1802)

Havtornmal Gelechia hippophaella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Trivialnamn

Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Gelechia hippophaella (Schrank, 1802). Havtornmal förekommer tämligen allmänt från Bo till Nb. Vingbredd 17-21 mm. Larven lever mellan sammanspunna blad av havtorn.

Mediafiler på webben
Läs mer