Östligt molnmott
Sciota fumella (Eversmann, 1844)

Östligt molnmott Sciota fumella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Sciota fumella (Eversman, 1844). Östligt molnmott togs i Sverige första gången 2003 i Hamra på Gotland 14-26 juni, den 11 juli 2005 togs ytterligare två exemplar på Utö skjutfält i Södermanland. Vingbredd 20-24 mm.

Mediafiler på webben
Läs mer