Silvergräsminerarmal
Elachista argentella (Clerck, 1759)

Silvergräsminerarmal Elachista argentella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Elachista argentella (Clerck, 1759). Silvergräsminerarmal förekommer tämligen sällsynt från Sk till Vr. Vingbredd 11-12 mm. Larven minerar i diverse gräsarter.

Mediafiler på webben
Läs mer