Myntesäckmal
Coleophora albitarsella Zeller, 1849

Myntesäckmal Coleophora albitarsella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Trivialnamn

Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Coleophora albitarsella Zeller, 1849. Myntesäckmal förekommer tämligen allmänt från Sk till Up. Vingbredd 10-13 mm. Larven lever i en skidsäck på bl. a. kungsmynta.

Mediafiler på webben
Läs mer