Grässkottmott
Agriphila inquinatella (Denis & Schiffermüller, 1775)

Grässkottmott Agriphila inquinatella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Trivialnamn

Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Agriphila inquinatella (Denis & Schiffermüller, 1775). Grässkottmott förekommer allmänt från Sk till Nb. Vingbredd 21-27 mm. Larven lever från oktober till juni i ett vävrör på gräs, förpuppning i en kokong på marken.

Mediafiler på webben
Läs mer