Granharfotspinnare
Calliteara abietis (Denis & Schiffermüller, 1775)

Granharfotspinnare Calliteara abietis T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Calliteara abietis (Denis & Schiffermüller, 1775). Granharfotspinnare förekommer sällsynt från Sk till Me. Vingbredd 40-52 mm. Larven lever främst på gran, förpuppning i en gles kokong på marken.

Mediafiler på webben
Läs mer