Brunkragad ekdvärgmal
Ectoedemia subbimaculella (Haworth, 1828)

Brunkragad ekdvärgmal Ectoedemia subbimaculella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Ectoedemia subbimaculella (Haworth, 1828). Brunkragad ekdvärgmal.

Beskrivning

Vingbredd 4-6 mm. Huvudhår orange, krage mörkbrun, ögonlock gulvita. Antenner grå, cirka halva framvingelängden. Framvingarna brunsvarta med med ett mer eller mindre avbrutet, gulvitt tvärband. Vid vingbasen finns en vit fläck. Bakvingar grå.

Biologi

Habitat

Finns på marker där det växer ek.

Associationer

Näringsväxt: Quercus robur.

Beteende

Fjärilen flyger på dagen men kommer även till ljus.

Livscykel

Flyger i juni-juli. Larven är gulvit och gör en fläckmina med en skåra på minans undersida där en stor del av exkrementerna kastas ut. Kokongen är brunaktig.

Utbredning

Förekommer från Skåne till Uppland. I övriga norden finns den i Danmark, södra Norge och södra Finland. Mina av Brunkragad ekdvärgmal Ectoedemia subbimaculella i ekblad.

Mediafiler på webben
Läs mer