Hasselfly
Colocasia coryli (Linnaeus, 1758)

Hasselfly Colocasia coryli T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Colocasia.)
Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Colocasia coryli (Linnaeus, 1758). Hasselfly förekommer allmänt från Sk till Lu. Vingbredd 32-36 mm. Larven lever på diverse lövträd och buskar, förpuppning i en gles kokong på marken.

Mediafiler på webben
Läs mer