Ekmolnmott
Elegia similella (Zincken, 1818)

Ekmolnmott Elegia similella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Trivialnamn

Klassificering

(Endast en art i släkte Elegia.)
Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
(prep 10707)Elegia similella (Zincken, 1818). Ekmolnmott förekommer tämligen sällsynt från Sk till Vs. Vingbredd 18-21 mm. Larven lever i augusti september i sammanvecklade blad av ek, förpuppning i en kokong på marken.

Mediafiler på webben
Läs mer