Fjällängsfältmätare
Perizoma minorata (Treitschke, 1828)

Fjällängsfältmätare Perizoma minorata T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Perizoma minorata (Treitschke, 1828), hane. Fjällängsfältmätare förekommer tämligen allmänt på Go samt från Dr till To. Vingbredd 16-20 mm. Larven lever på ögontröst, förpuppning på marken.

Mediafiler på webben
Läs mer