Ängsgräsbågpalpmal
Brachmia blandella (Fabricius, 1781)

Ängsgräsbågpalpmal Brachmia blandella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Brachmia blandella (Fabricius, 1781). Ängsgräsbågpalpmal förekommer tämligen sällsynt från Sk till Vr. Vingbredd 12-14 mm. Larven antas leva på gräs. Synonym Gelechia gerronella Zeller, 1850

Mediafiler på webben
Läs mer