Vitkindad gås
Branta leucopsis (Bechstein, 1803)

Vitkindad gås Stefan Berndtsson

Texter: Tove von Euler, Peter Nilsson CC-BY


Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 

Beskrivning

Den vitkindade gåsen är relativt ny som häckfågel i Sverige. Den första kända häckningen inträffade 1971. Sedan dess har arten ökat i antal och häckar nu i stora delar av landet.

Biologi

Längd 58-70 cm. Vingspann 132-145 cm.
Vitt ansikte och svart näbb, svart hals och bröst, i skarp kontrast mot den vita buken. Ryggen är grå med svarta tvärband. Hanen och honan är lika och ungfåglar liknar fullvuxna fåglar, men med mer diffus teckning på ryggen.

Habitat

Häckar på öar, klippor och strandängar framförallt längs kusterna men även på några inlandslokaler. Det ishavshäckande beståndet passerar under våren och hösten Sverige, främst sydkusten samt Öland och Gotland, men ibland även längre norrut.

Migrering

Övervintrar i Nederländerna och Tyskland.

Födoval

Huvudfödan består av gräs och örter.

Beteende

Rastar i mycket stora flockar och anses vara ett problem på vissa håll, t.ex. i parker och vid badplatser. Under flyttningen flyger de vitkindade gässen ofta i plogform eller i linje. Ofta bildas mycket stora flockar vid sträcken, med uppemot 700-800 individer.

Fortplantning

Paret håller ihop hela livet. Boet byggs av gräs och dun i en grop. Honan lägger ca 3-6 ägg som ruvas i ca 25 dagar. Ungarna är simfärdiga efter ett par dagar och familjen lämnar boplatsen strax efter det att ungarna kläckts.

Utbredning

Häckar, förutom nyetableringen i Skandiavien, i arktiska områden i Ryssland, på Svalbard och på Grönland.


Mediafiler på webben
Läs mer