Rostgult plattfly
Conistra rubiginea (Denis & Schiffermüller, 1775)

Rostgult plattfly Conistra rubiginea T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Conistra rubiginea (Denis & Schiffermüller, 1775). Rostgult plattfly förekommer tämligen allmänt från Sk till Hs. Vingbredd 30-40 mm. Larven lever på diverse lövträd och buskar, förpuppning i en kokong i marken.

Mediafiler på webben
Läs mer