Hagtornshöstmal
Ypsolopha scabrella (Linnaeus, 1761)

Hagtornshöstmal Ypsolopha scabrella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Ypsolopha scabrella (Linnaeus, 1761). Hagtornshöstmal.

Beskrivning

Vingbredd 18-22 mm. Huvud grått, mellankropp grå med svarta längsstreck. Antenner cirka hälften av framvingelängden. Framvingarna beige med en tydligt utdragen spets. I bakkanten ett brett, svart längsband med två pucklar av uppresta fjäll. Mot spetsen en mindre svart fläck. Vingribbor brunaktiga. Bakvingar grå.

Biologi

Habitat

Finns i hagmarksmiljöer, gläntor och ängar där det växer hagtorn och vildapel.

Associationer

Näringsväxter: Malus, Crataegus, Cotoneaster.

Beteende

Fjärilen flyger om natten och kommer till ljus.

Livscykel

Flyger i juli-september. Larven lever i ett glest spinn på bladen, förpuppning i en vitaktig kokong på marken.

Utbredning

Förekommer tämligen allmänt från Skåne till Medelpad. I övriga Norden har den tagits i Danmark, södra Norge och södra Finland.

Mediafiler på webben
Läs mer