Gulmarmorerad gräsminerarmal
Elachista anserinella Zeller, 1839

Gulmarmorerad gräsminerarmal Elachista anserinella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Elachista anserinella Zeller, 1839. Gulmarmorerad gräsminerarmal förekommer tämligen allmänt från Sk till Me. Vingbredd 10-11 mm. Larven minerar i backskafting.

Mediafiler på webben
Läs mer