Vandrarmussla
Dreissena polymorpha (Pallas, 1771)

Vandrarmussla T2 Jakob Bergengren

Texter: Ted von Proschwitz, Stefan Lundberg CC-BY


Klassificering

Beskrivning

Skalet är spetsigt triangelformat med umbo belägen i triangelns utdragna spets. Längd: 25-40 mm. Skalhalvorna är V-formade med översidan plattad. Inskärningen bildar en markerad ås på utsidan i hela skalets längd. Ungdjur har ett tydligt zig-zagmönster bestående av mörkare ränder på ljus botten. Mönstret blir otydligare hos vuxna djur som ofta är mörkt bruna.

Biologi

Habitat

Arten förekommer i såväl sjöar som i floder och åar. Den fäster sig med starka byssustrådar på fasta föremål.

Beteende

Lokala massförekomster är ej ovanliga.

Utbredning

Vadrarmusslan är lokalt allmän. Hittills har den påträffats i Mälaren och Hjälmaren och i sjöar och vattendrag som är förbundna med dem, samt i Motala ströms vattensystem inom Östergötland (sjöarna Glan och Roxen) inkluderande Göta kanal. Fynd har även gjorts i Östersjön.
Vandrarmusslan lever ursprungligen i floder österut i det pontiska-kaspiska området och har med sjöfarten spridits vida omkring. I Mälaren dök den upp på 1920-talet.


Mediafiler på webben
Läs mer