Kärrspireblomvecklare
Gynnidomorpha minimana (Caradja, 1916)

Kärrspireblomvecklare Gynnidomorpha minimana T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Gynnidomorpha minimana (Caradja, 1916). Kärrspireblomvecklare förekommer tämligen allmänt från Sk till To. Vingbredd 11-15 mm. Larven lever i två generationer juni och september i fröhusen av kärrspira, förpuppning i en kokong på marken.

Mediafiler på webben
Läs mer