Torvmossemätare
Arichanna melanaria (Linnaeus, 1758)

Torvmossemätare Arichanna melanaria T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Arichanna.)
Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Arichanna melanaria (Linnaeus, 1758). Torvmossemätare förekommer tämligen allmänt från Sk till Lu. Vingbredd 36-39 mm. Larven lever på odon och skvattram, förpuppning på marken.

Mediafiler på webben
Läs mer