Gulaktig antennmal
Nematopogon schwarziellus Zeller, 1839

Gulaktig antennmal Nematopogon schwarziellus T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Nematopogon schwarziellus Zeller, 1839. Gulaktig antennmal.

Beskrivning

Vingbredd 15-17 mm. Huvudhår ljust ockragula. Antennerna hos hanen ca 2 gånger längre än framvingen, hos honan 1,5 gånger längre än framvingen. Framvingarna är lergula. Bakvingar grå. Färgteckningen är ganska variabel och arten är därför svår att skilja från närstående.

Biologi

Habitat

Finns i de flesta skogsmiljöer.

Associationer

Näringsväxter: Diverse växter såsom Urtica, Ajuga, Alliaria, Glechoma.

Beteende

Fjärilen flyger på dagen.

Livscykel

Flyger i maj till mitten av juli. Larven lever på marken i en av bladbitar gjord säck av diverse växter.

Utbredning

Är påträffad i hela landet från Skåne till Torne lappmark. I övriga Norden finns den i Danmark, Norge och Finland.

Mediafiler på webben
Läs mer