Kommatecknat gräsfly
Leucania comma (Linnaeus, 1761)

Kommatecknat gräsfly Leucania comma T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Leucania comma (Linnaeus, 1761). Kommatecknat gräsfly förekommer allmänt från Sk till Lu. Vingbredd 29-37 mm. Larven lever på diverse gräs, förpuppning i en kokong i marken.

Mediafiler på webben
Läs mer