Fjällsenapsmal
Plutella hyperboreella Strand, 1902

Fjällsenapsmal Plutella hyperboreella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Plutella hyperboreella Strand, 1902. Fjällsenapsmal.

Beskrivning

Vingbredd 14-17 mm. Huvud och mellankropp gråbrunt. Antenner tydligt ringade, cirka hälften av framvingelängden. Framvingar bruna i framkant, gula i bakkant. På framkanten tre till fyra korta kakar. Bakvingar grå.

Biologi

Habitat

Finns på fjällhedar.

Associationer

Näringsväxt: ?.

Beteende

Fjärilen flyger på dagen.

Livscykel

Flyger i juli. Larven lever förmodligen på någon korsblommig växt.

Utbredning

Förekommer sällsynt i Lule- och Torne lappmark. I övriga Norden finns den i norra Norge, norra Finland men saknas i Danmark.

Mediafiler på webben
Läs mer