Dubbellinjerad tistelsäckmal
Coleophora therinella Tengström, 1848

Dubbellinjerad tistelsäckmal Coleophora therinella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Coleophora therinella Tengström, 1848. Dubbellinjerad tistelsäckmal förekommer allmänt från Sk till Ly. Vingbredd 13-16 mm. Larven lever i en larvsäck på åkerbinda.

Mediafiler på webben
Läs mer