Gårdsvampmal
Nemapogon variatellus (Clemens, 1859)

Gårdsvampmal Nemapogon variatella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Trivialnamn

Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Nemapogon variatellus (Clemens, 1859). Gårdsvampmal.

Beskrivning

Vingbredd 10-14 mm. Huvudhår vitaktiga. Antenner drygt hälften av framvingelängden. Framvingarna vitaktiga med ett antal svartbruna fläckar. Bakvingar gråbruna. Arten är variabel vad gäller färg och teckning och är svår att skilja från Nemapogon cloacellus och Nemapogon granellus.

Biologi

Habitat

Finns i de flesta miljöer.

Associationer

Värdväxter: Piptoporus betulinus, Laetiporus sulphureus, Trametes versicolor, Polyporus squamosus.

Beteende

Fjärilen flyger på natten och kommer till ljus.

Livscykel

Flyger i juni-augusti. Larven lever i tickor, spannmål, torkad frukt och kött m m.

Utbredning

Påträffad allmänt från Skåne till Norrbotten. I övriga Norden finns den i östra Danmark, södra Norge och södra Finland. Synonym Nemapogon personella Piece & Metcalfe, 1934

Mediafiler på webben
Läs mer