Äkta malörtskottvecklare
Cochylimorpha woliniana (Schleich, 1868)

Äkta malörtskottvecklare Cochylimorpha woliniana T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Nära hotad (NT) 
Cochylimorpha woliniana (Schleich, 1868). Äkta malörtskottvecklare förekommer sällsynt på Öl. Vingbredd 13-17 mm. Larven lever från sept till april i grenarna på malört som då blir ansvällda, förpuppning i gallbildningen.

Mediafiler på webben
Läs mer