Jungfruhöstmal
Ypsolopha lucella (Fabricius, 1775)

Jungfruhöstmal Ypsolopha lucella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Ypsolopha lucella (Fabricius, 1775). Jungfruhöstmal.

Beskrivning

Vingbredd 16-18 mm. Huvud och mellankropp beige. Antenner cirka hälften av framvingelängden. Framvingarna rostbruna med en svagt utdragen spets. Ett svagt vattrat mönster löper över hela vingytan. Bakvingar grå.

Biologi

Habitat

Finns i lövskogsmiljöer där det växer ek.

Associationer

Näringsväxt: Quercus.

Beteende

Fjärilen flyger om natten och kommer till ljus.

Livscykel

Flyger i juli-augusti. Larven lever i ett glest spinn på bladen, förpuppning i en vitaktig kokong på marken.

Utbredning

Förekommer tämligen sällsynt från Skåne till Gästrikland. I övriga Norden har den tagits i Danmark, södra Norge och södra Finland. Hanar har inte påträffats i Sverige så här är arten partenogenetisk.

Mediafiler på webben
Läs mer