Målerisk dystermal
Eulamprotes wilkella (Linnaeus, 1758)

Målerisk dystermal Eulamprotes wilkella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Eulamprotes wilkella (Linnaeus, 1758). Målerisk dystermal förekommer tämligen allmänt från Sk till Nb. Vingbredd 9-10 mm. Larven lever i vävrör på roten och stjälken av arv. Synonym Gelechia pictella Zeller, 1839

Mediafiler på webben
Läs mer