Ligusterfly
Craniophora ligustri (Denis & Schiffermüller, 1775)

Ligusterfly Craniophora ligustri T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Craniophora.)
Rödlistestatus i Sverige: Nära hotad (NT) 
Craniophora ligustri (Denis & Schiffermüller, 1775). Ligusterfly förekommer tämligen allmänt från Sk till Gä. Vingbredd 33-40 mm. Larven lever på ask och liguster, förpuppning i en kokong på marken.

Mediafiler på webben
Läs mer