Strandastersäckmal
Coleophora asteris Mühlig, 1864

Strandastersäckmal Coleophora asteris T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Coleophora asteris Mühlig, 1864, hane och larvsäck. Strandastersäckmal förekommer tämligen allmänt från Sk till Sö. Vingbredd 10-15 mm. Larven lever i en rörsäck på strandaster.

Mediafiler på webben
Läs mer