Gråbomalmätare
Eupithecia succenturiata (Linnaeus, 1758)

Gråbomalmätare Eupithecia succenturiata T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Eupithecia succenturiata (Linnaeus, 1758). Gråbomalmätare förekommer allmänt från Sk till To. Vingbredd 20-25 mm. Larven lever på gråbo, renfana och rölleka, förpuppning i ett tunt spinn på marken.

Mediafiler på webben
Läs mer