Bokguldmal
Phyllonorycter maestingellus (Müller, 1764)

Bokguldmal Phyllonorycter maestingella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Trivialnamn

Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Phyllonorycter maestingellus (Müller, 1764). Bokguldmal.

Beskrivning

Vingbredd 6-9 mm. Huvudhår gråbruna framtill, vita baktill. Antenner ringade, något kortare än framvingelängden. Framvingarna glänsande brunorange. På framkanten finns fyra ljusa hakar begränsade av mörka streck. På bakkanten fins fyra hakar samt en liten vit fläck i närheten av basen. Vid vingspetsen en utdragen, svart fläck. Från vingbasen ett ljust längsstreck som slutar vid första hakparet. Bakvingar grå.

Biologi

Habitat

Finns i skogs-och parkmiljöer där det växer bok.

Associationer

Näringsväxt: Fagus.

Beteende

Fjärilen flyger på natten och kommer till ljus.

Livscykel

Flyger i två generationer maj-juni, juli-augusti. Larven lever i en stor, undersidig mina belägen mellan två sidonerver, förpuppning i en tunn, vit kokong.

Utbredning

Förekommer allmänt från Skåne till Väsmanland. I övriga Norden finns den i Danmark, södra Norge och södra Finland. Mina av Bokguldmal Phyllonorycter maestingellus i bokblad.

Mediafiler på webben
Läs mer