Tallmalmätare
Eupithecia indigata (Hübner, 1813)

Tallmalmätare Eupithecia indigata T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Eupithecia indigata (Hübner, 1813). Tallmalmätare förekommer allmänt från Sk till To. Vingbredd 16-19 mm. Larven lever på tall, förpuppning i ett tunt spinn på marken.

Mediafiler på webben
Läs mer