Allmänt bandfly
Noctua pronuba (Linnaeus, 1758)

Allmänt bandfly Noctua pronuba T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Noctua pronuba (Linnaeus, 1758). Allmänt bandfly förekommer allmänt från Sk till Ly. Vingbredd 48-60 mm. Larven lever på diverse örter, förpuppning i en kokong i marken.

Mediafiler på webben
Läs mer