Stamugglemott
Eudonia truncicolella (Stainton, 1849)

Stamugglemott Eudonia truncicolella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Trivialnamn

Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Eudonia truncicolella (Stainton, 1849). Stamugglemott förekommer allmänt från Sk till To. Vingbredd 18-23 mm. Larven lever från oktober till maj på mossa, förpuppning i mossan.

Mediafiler på webben
Läs mer