Porslansettmal
Lyonetia ledi Wocke, 1859

Porsvridvingemal Lyonetia ledi T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Trivialnamn

Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Lyonetia ledi Wocke, 1859. Porsvridvingemal förekommer tämligen allmänt från Sk till Pi. Vingbredd 8-9 mm. Larven gör fläckminor i blad av pors och skvattram, förpuppning i en vit kokong fästad som en hängmatta på bladets undersida. Minor av Porsvridvingemal Lyonetia ledi i skvattram- och porsblad.

Mediafiler på webben
Läs mer