Dödskallesvärmare
Acherontia atropos (Linnaeus, 1758)

Dödskallesvärmare Acherontia atropos T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Acherontia.)
Acherontia atropos (Linnaeus, 1758), hane. Dödskallesvärmare är en migrerande art som sällsynt varje år kommer in i vårt land och som hittills har tagits från Sk till To, den kan ej övervintra. Vingbredd 105-140 mm. Larven lever på bl. a. potatis, förpuppning i jorden.

Mediafiler på webben
Läs mer