Dvärgbladskärare
Phylloporia bistrigella (Haworth, 1828)

Dvärgbladskärare Phylloporia bistrigella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Phylloporia bistrigella (Haworth, 1828). Dvärgbladskärare.

Beskrivning

Vingbredd 7-8 mm. Huvudhår gulvita. Antennerna ca halva framvingelängden. Framvingarna mörkt brungrå med svag mässingsglans. På vingen finns två vita tvärband. Bakvingar ljust grå.

Biologi

Habitat

Finns främst i fuktiga miljöer med björk.

Associationer

Näringsväxt: Betula.

Beteende

Fjärilen flyger på dagen.

Livscykel

Flyger från slutet av maj till början av juli. Larven lever huvudsakligen på torra björkbkad. Den unga larven gör först en fläckmina därefter skär den ut en säck av bladbitar och firar ned sig på marken där den äter av vissna blad. Efter övervintring förpuppas den till våren.

Utbredning

Är påträffad från Skåne till Torne lappmark. I övriga Norden finns den i Danmark, Norge och Finland.

Mediafiler på webben
Läs mer