Spjutflickslända
Coenagrion hastulatum (Charpentier, 1825)

Spjutflickslända - Coenagrion hastulatum T2 Göran Liljeberg

Texter: Erland Dannelid, Göran Sahlén CC-BY


Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 

Liknande taxa

Övriga Coenagrion-arter och sjöflickslända.

Beskrivning

Bakkropp 22-26 mm, bakvinge 16-22 mm. Den (ibland) spjutspetsliknande teckningen på hanens andra bakkroppssegment är variabel, kan ha eller sakna skaft och sidostreck. Honan är grönsvart.

Biologi

Habitat

Den påträffas vid sjöar, dammar, mossar, myrar m.m.

Utbredning

Spjutflicksländan är spridd över hela landet, utom i fjälltrakterna. Arten är mycket vanlig och förekommer ofta i mycket stort antal.  Flygtid. En tidig art som vanligtvis påträffas från maj till augusti.

Mediafiler på webben
Läs mer