Törnrosvecklare
Acleris bergmanniana (Linnaeus, 1758)

Törnrosvecklare Acleris bergmanniana T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Acleris bergmanniana (Linnaeus, 1758). Törnrosvecklare förekommer allmänt från Sk till Lu. Vingbredd 12-15 mm. Larven lever i juni i sammanspunna blad och knoppar av främst rosor, förpuppning i näringsväxten.

Mediafiler på webben
Läs mer