Gråfibblekorthuvudmal
Scythris laminella (Denis & Schiffermüller, 1775)

Gråfibblekorthuvudmal Scythris laminella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Scythris laminella (Denis & Schiffermüller, 1775). Gråfibblekorthuvudmal förekommer tämligen allmänt från Sk till Vb. Vingbredd 9-11 mm. Larven lever i vävrör på gråfibbla.

Mediafiler på webben
Läs mer