Svartbräkenmal
Psychoides verhuella Bruand, 1853

Svartbräkenmal Psychoides verhuella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Psychoides.)
(prep. 10120)Psychoides verhuella Bruand, 1853. Svartbräkenmal.

Beskrivning

Vingbredd 8-12 mm. Huvud mörkbrunt. Antenner drygt hälften av framvingelängden. Framvingarna mörkt gråbruna med violett glans. Bakvingar mörkgrå.

Biologi

Habitat

Finns i rasbranter, bergssprickor och klippväggar där det växer svartbräken.

Associationer

Näringsväxt: Asplenium trichomanes.

Beteende

Fjärilen flyger på kvällen.

Livscykel

Flyger i juni-juli. Den säckbärande larven livnär sig av sporer.

Utbredning

Påträffad i Småland (More Kastell), Gotland (Stora och Lilla Karlsö), Västergötland (Halleberg), Bohuslän (Öddö), Dalsland (Bäcke), Södermanland (Stora Vika samt Uppland (Rådmansö). I övriga Norden finns den i västra Norge men saknas i Danmark och Finland.

Mediafiler på webben
Läs mer