Hampflockelvecklare
Cochylidia rupicola (Curtis, 1834)

Hampflockelvecklare Cochylidia rupicola T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Cochylidia rupicola (Curtis, 1834). Hampflockelvecklare förekommer sällsynt från Sk till Up. Vingbredd 12-14 mm. Larven lever augusti oktober i blommor av hampflockel, förpuppning i en kokong på marken.

Mediafiler på webben
Läs mer