Backdvärgmal
Stigmella sakhalinella Puplesis, 1984

Backdvärgmal Stigmella sakhalinella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Trivialnamn

Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Kunskapsbrist (DD) 
Stigmella sakhalinella Puplesis, 1984. Backdvärgmal.

Beskrivning

Vingbredd 4-4,5 mm. Huvudhår ockragula, krage samt ögonlock gulavita. Antenner gråbruna, drygt halva framvingelängden. Framvingarna glattfjälliga med mörk bronsglans och ett gulvitt tvärband. Bakvingar brungrå.

Biologi

Habitat

Finns på fuktiga marker där det växer björk.

Associationer

Näringsväxt: Betula.

Beteende

Fjärilen flyger på dagen men kommer även till ljus.

Livscykel

Flyger i juni-juli. Larven är gul med mörk tarm och gör en gångmina där exkrementerna helt fyller ut gången. Kokongen är rödbrun.

Utbredning

Har hittills tagits på Öland och i Uppland. I övriga norden finns den i södra Norge men saknas i Danmark, och Finland. Mina av Backdvärgmal Stigmella sakhalinella i björkblad.

Mediafiler på webben
Läs mer