Kirskålmalmätare
Eupithecia selinata Herrich-Schäffer, 1861

Kirskålmalmätare Eupithecia selinata T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Nära hotad (NT) 
Eupithecia selinata Herrich-Schäffer, 1861. Kirskålmalmätare förekommer sällsynt i Sk och Go. Vingbredd 19-22 mm. Larven lever på diverse flockblomstriga växter, förpuppning i ett tunt spinn på marken.

Mediafiler på webben
Läs mer